Voor het gezondheidscentrum de Rubenshoek in Den Haag doen wij een onderzoek naar de meerwaarde van de verwijzing door huisartsen van patienten met financiele problemen naar gespecialiseerde dienstverlening. De aanname is, dat veel klachten bij de huisarts voortkomen uit stress, gerelateerd aan financiele problematiek.

 

Bij het onderzoek worden nadrukkelijk ook de ervaringen van de patienten zelf meegenomen.

 

De resultaten van het onderzoek worden in april verwacht.