Op basis van de training Denk Eerst Goed Na Voordat Je Een Plan Maakt werd op 6 juli op verzoek van het Nieuwegein Fonds meegewerkt aan deze Inspiratiesessie. Peter Scholten was de Inspirator.

 
Doel van deze eerste editie was het aanbieden van "Praktische handvatten om te komen tot succesvolle maatschappelijke resultaten". Immers ... het uitgangspunt van de ondersteuning vanuit het Nieuwegein Fonds is dat er sprake moet zijn van een maatschappelijk belang c.q. maatschappelijke meerwaarde. En daarover wilde men graag laten inspireren

Tal organisaties en andere geïnteresseerden (26 personen totaal) waren aanwezig. Zij lieten zich aan de hand van de werkplaat in groepjes inspireren en bogen zich hierbij over tal van "confronterende" vragen en "items" waarbij in elk groepje één organisatie c.q. project besproken werd.


Wat reacties na afloop ...

* "Waar ik zelf achter kwam, was dat ik teveel van "aannames" uitging en e.e.a. niet eerst goed had onderzocht".
* "Ik merkte dat we de doelgroep niet goed in kaart hadden gebracht en beschreven. Is wel wezenlijk omdat we zo beter kunnen bepalen welke specifieke media we moeten inzetten om onze doelgroep te bereiken".

* "Ik was er echt van overtuigd dat alleen onze organisatie het probleem zou kunnen oplossen. Maar het bleek dat ook een andere dit zou kunnen. Samenwerken en afstemmen met hen is daarom nodig".

* "Wij hadden de overtuiging dat het probleem groot en veelomvattend was. Maar bij een nadere analyse bleek het mee te vallen en hadden we bovendien het gevoel dat het zich wellicht zelf zou kunnen oplossen".