Op donderdag 18 mei verzorgden we, op verzoek van de gemeente Nieuwegein, de Training "Van idee naar initiatief" gebaseerd op onze methodiek "Denk Eerst Goed Na Voordat Je Een Plan Maakt"  

 

De deelnemers aan de training geven steun aan lokale (burger)initiatieven. Men werd getraind in het maken van een goede probleemanalyse of "sociaal marktonderzoek”, zodat men initiatieven beter kan ondersteunen bij het maken van een goed doordacht plan. 

 

Enkele reacties na afloop
* Ik denk te snel in "oplossingen" en wil belanghebbenden te snel laten zien dat er iets gebeurt.
* Ik realiseer met nu veel beter dat bij "maatschappelijke interventies" sprake is van het inzetten van "gemeenschapsgeld" en dat we het waarom we dat verantwoord vinden beter moeten onderbouwen.
* Ik heb duidelijk geleerd veel kritischer "door te vragen" en niet teveel van "aannames" moet uitgaan.
* Ik durf eigenlijk geen kritische vragen te stellen en ben te lief omdat ik sympathie heb voor de passie van het idee.
* Ik realiseer me dat je gewoon tijd moet stoppen in onderzoek want dan weet je pas goed bv. wat het echte probleem is en wie je doelgroep is en of mijn organisatie de aangewezen partij is te helpen.
* Ik erken dat ik best wat empathischer mag zijn.

 

Men realiseerde zich ook dat men ...
* zo dicht mogelijk bij zijn/haar eigen karakter/stijl moet blijven bij bv. het "doorvragen"; 
* de tijd moet nemen om zich te verdiepen in het probleem en niet meteen al alle antwoorden hoeft te geven. "Geef huiswerk mee";
* de focus moet hebben of er werkelijk sprake is van een maatschappelijk probleem.

 

De deelnemers aan de training kregen - behalve de training – ook een exemplaar van het boek "Dan ga ik liever op vakantie" en de werkplaat mee.  

 

Deze Training vindt plaats in het kader van een 3-jarig "leergangprogramma" dat de gemeente aanbiedt in het kader van hun ondersteuning van (burger)initiatieven binnen het project "Buurtkracht/EigenWijks".