Op donderdag 18 januari organiseren we een Workshop "Walking Football" voor voetbalvereniging DZC68 in Doetinchem die hiermee van start  wil gaan. Walking Football is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. NB. Walking Football is een samenwerkingsverband tussen de KNVB en het Ouderenfonds.

 

Opzet 
Omdat veel verenigingen en stichtingen op zoek zijn naar deelnemers, vrijwilligers, geld, enzovoort, is het belangrijk dat men in staat is goed zichtbaar te maken wat hun meerwaarde voor die doelgroep(en) en financiers is. Wat het hen oplevert. Dat gaat vaak verder dan ‘gezond en bewegen’. In deze workshop van een dagdeel brengen we dit in kaart. Dat doen we aan de hand van een door ons ontwikkelde methodiek. 


Beoogd resultaat

Na deze workshop heeft men een beter idee: 
- Wie precies de doelgroep is.
- Welke andere belanghebbenden er bij betrokken (kunnen)zijn.
- Wat de meerwaarde van – in dit geval – walking football is voor de doelgroep.
- Waar deze te vinden is.
- Welke middelen men kan inzetten.