De Valuefactory heeft - samen met Rika Schuiling en de Stichting Betekenisvol Beheer - de opdracht gekregen om een bedrijfsplan uit te werken voor een nieuwe opzet van het agrarisch bedrijf van de PI (gevangenis) van Veenhuizen. Gewerkt wordt aan een plan waarbij werkgelegenheid, opleidingen, duurzame landbouw en duurzame energie hand in hand gaan. Een even ambitieus als uniek plan om op de plaats waar in 1824 de Kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen begon een eigentijds vervolg te geven.

De planning is om eind mei 2020 het bedrijfsplan afgerond te hebben, zodat in de zomer van dit jaar besluitvorming kan plaatsvinden en in het najaar het teeltplan en de verdere uitwerking voor 2021 van start kunnen gaan.