Non-profit ondernemen

Non-profit-ondernemen is het door organisaties nastreven en bereiken van niet-financiële resultaten op een efficiënte, creatieve en (financieel) duurzame manier.

 

Non-profit-ondernemen wordt bovendien gekenmerkt door het van begin tot het eind kritisch doordenken van maatschappelijke interventies en voortdurend verifiëren van de urgentie en resultaten ervan. 

 

Waarom non-profit-ondernemen?

De context van non-profit-organisaties vraagt nieuwe vormen van  ondernemerschap. Denk aan de bezuinigingen, diverse wets- en stelselwijzigingen en een veranderde verhouding van de overheid tot het maatschappelijke middenveld. Daardoor is de zorg- en dienstverlening toe aan herziening. Het kan en moet:

  • efficiënter en resultaatgerichter,
  • minder afhankelijk van één financier,
  • als netwerkorganisatie en
  • met een groter beroep op de ‘eigen kracht’ van burgers.

 

Kennis, kunde en…

De veranderingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers in non-profit-organisaties:

  • Hoe zet je een goed (sociaal) marktonderzoek op?
  • Wat zijn de financieringsmogelijkheden en hoe boor je die aan?
  • Hoe profileer je je als maatschappelijke organisatie?
  • Hoe zet je prestatiemeting in?

 

… houding

Ondernemen is een werkwoord. Het vergt naast kennis en inzet van instrumenten, vooral een bepaalde houding. Het zijn de mensen in de praktijk en het management die de benodigde veranderingen op gang brengen.