Je wilt jouw maatschappelijk meerwaarde zichtbaar maken. Maar hoe begin je? Waar begin je? Welke tools en instrumenten zijn beschikbaar? Hoe maak je een afgewogen keuze die bij je past? Welke voorbeelden zijn er? En hoe kan je het implementeren?


De ValueGame is een methode, gericht op het onderzoeken van de mate waarin je doelgroep (medewerkers, cliënten, klanten, enz.) jouw dienstverlening waarderen. Dat gaat verder dan traditionele tevredenheidsonderzoeken. Want naast de mate van tevredenheid wordt vooral gekeken naar het belang dat de respondent toekent aan een bepaalde dienst of product: hoe verhoudt zich jouw dienstverlening tot andere diensten en producten die jouw doelgroep gebruikt. Het gaat er immers niet alleen om dat jouw doelgroep tevreden is, het gaat er ook om dat hetgeen Je biedt voor hen ook daadwerkelijk belangrijk is.


Verschillende vormen
De ValueGame kan in verschillende vormen (focusgroep, online) input leveren voor uiteenlopende doeleinden.

 

Voor de achtergronden en uitvoering van de ValueGame zijn verschillende handleidingen beschikbaar. Je vindt deze per onderdeel op de website.

 

In het kader van de ValueGame zijn er twee websites:

* www.valuegame.org; een website met informatie over de methode ValueGame.

* www.valuegame-online.org; een online tool voor het meten van de waarde van uw dienst of product voor de klant (customer value).