Denk Eerst Goed Na Voordat Je Een Plan Maakt

Hoe weet je of jouw initiatief of interventie iets gaat toevoegen? 

 

Nieuwe maatschappelijke initiatieven/interventies beginnen met een gedegen onderzoek naar de aanleiding. Met een sociaal marktonderzoek verkent men op een gestructureerde manier of een maatschappelijk initiatief/interventie voldoende onderbouwd en urgent is. Op deze manier wordt het probleem dat men wil oplossen c.q. het initiatief dat men wilt nemen, de (omvang van de) doelgroep, stakeholders (probleem-eigenaren) en de  urgentie onder de loep genomen. Het resultaat van het onderzoek levert een onderbouwd en consistent verhaal over waarom uw initiatief/interventie belangrijk en legitiem is.


Deze toolbox geeft antwoorden op die vragen. Het geeft een scherp beeld van de precieze aanleiding voor het initiatief c.q. interventie, doelgroepen en stakeholders en de meest geschikte oplossingsmogelijkheden. Het is toepasbaar op een kleinschalig project tot het opzetten van een nieuwe vorm van dienstverlening of een nieuwe maatschappelijke organisatie.


Op een interactieve manier wordt ingegaan op het belang om jouw initiatief kritisch onder de loep te nemen voordat je dit gaat uitvoeren. 


Samen kijken we kritisch naar elkaars initiatief. In deze interactieve sessie moet je flink aan de bak. Je maakt met elkaar scherp waarom jouw initiatief echt belangrijk is. Maak gebruik van de denkkracht van anderen en onderzoek wat de vraag achter de vraag is en of je de juiste doelgroepen bereikt. Wat is jouw maatschappelijke meerwaarde? De sessie geeft praktische handvatten om het belang van jouw initatief aan te tonen en je maatschappelijke meerwaarde te vergroten.

 


Keuzes

Je kunt kiezen uit de volgende twee mogelijkheden (uitgaande van groep van 15 personen):
1. Doe Het Zelf Pakket 
Dit pakket bestaat uit 3 werkplaten en 3 exemplaren van de uitgave Dan Ga Ik Liever Op Vakantie. Prijs op aanvraag. (195 euro)
2. Pakket met trainer 
Gelijk aan pakket 1 maar nu is een van onze trainers een dagdeeel aanwezig om het proces te organiseren en te begeleiden. Prijs op aanvraag 

 


Trainers en meer informatie

Peter Scholten en/of Eric Denneman

 

 

 

 

 
Prijs: €195

→ Direct bestellen!