Peter Scholten is afgestudeerd in bedrijfskunde (MBA) en vervulde verschillende functies binnen de maatschappelijke sector: als manager van een zorginstelling tot projectleider van werkbedrijven; en van spreker en workshopleider tot ontwikkelaar van nieuwe instrumenten. Zijn ervaringen in de uitvoering en het bestuur van diverse maatschappelijke organisaties hebben hem geïnspireerd om zich te verdiepen in prestatiemanagement. Wanneer is een maatschappelijke organisatie succesvol en hoe weet en meet je dat?

 

In 2002 heeft hij de methodiek Social Return on Investment (SROI) in Europa geïntroduceerd, een methodiek voor het bepalen van maatschappelijk rendement. Vervolgens heeft hij vanuit Scholten&Franssen gewerkt op de onderwerpen prestatiemanagement (SROI), maatschappelijk ondernemen en zelffinanciering. In verschillende landen en diverse sectoren.


Vanuit de ValueFactory bouwt hij hier op voort, met als focus probleemanalyse en waardebepaling. Dit zijn naar zijn idee de meest essentiële delen van het onderzoek naar de meerwaarde van maatschappelijke activiteiten. Het perspectief en de mening van eindgebruikers vindt hij daarbij essentieel: hoe belangrijk vinden zij de (effecten) van die activiteiten? Om dit goed in kaart brengen heeft hij een instrument ontwikkeld, de ValueGame.


"Peter’s stijl en aanpak tijdens onderzoek en training is doortastend: hij gaat net zo lang door tot de kern boven tafel is".