De ValueFactory Helpdesk


Wat is de Value Factory Helpdesk?

De helpdesk is een laagdrempelige, kosteloze mogelijkheid om in persoon of online met twee ervaren professionals van gedachten te wisselen en te sparren over specifieke vragen over jouw onderneming. Is dit uniek? Niet per se. Kamer van Koophandel, adviseurs of beroepsorganisaties daarvan zoals accountants en notarissen zijn vaak ook goede vraagbaken. Wat wij toevoegen is dat wij niet gebonden zijn aan enige organisatie en meer in kunnen gaan op de specifieke situatie van jou als persoon en jouw vragen en wensen, gericht op maatschappelijke verandering.
Ons doel hierbij is informeren, opties schetsen, kennis delen en - indien nodig - een afwijkende mening geven om te overdenken.


Wie zijn wij?


Peter Scholten, ruim 20 jaar actief als sociaal ondernemer, geven van trainingen en workshops aan sociaal ondernemers, begeleiden en leiden van projecten op dit gebied en in het verleden het doen van financieringsaanvragen en begeleiding hiervan. Door zijn jarenlange ervaring in dit veld heeft hij een schat van praktische ervaring opgedaan en kennis opgebouwd.

René Maas, ruim 25 jaar actief geweest in de accountancy branche in het samenstellen van jaarrekeningen, aangiften, boekhouden en advisering voor klanten variërend van kleine eenmanszaken, goede doel stichtingen tot internationaal vertakte ondernemingen, met door oorspronkelijke opleiding een meer dan gemiddelde belangstelling en ervaring met juridische en belasting aspecten.

Voor wie is de ValueFactory Helpdesk?


In eerste instantie voor alle mensen met een sociale onderneming of goede doelen beogende activiteiten.

Dit kan uiteen lopen van mensen met een serieuze vergevorderde wens om een onderneming te beginnen die meer willen weten over zaken als bijvoorbeeld rechtsvormen, verplichtingen en nuttige zaken om rekening mee te houden in inrichting administratie en organisatie, tot mensen die al jaren bezig zijn met hun onderneming en die buiten bovenstaande vragen bijvoorbeeld door veranderingen in wereld om hen heen, in organisatie of toegenomen activiteiten met vragen zitten, of gewoon eens met een derde hun jaarrekening/cijfers willen doorspreken.

We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, jij bent de ondernemer en ondernemersbeslissingen horen bij jouw te liggen.
We zijn geen adviseurs en gaan geen ondernemingen oprichten en begeleiden, we gaan geen administraties voeren, jaarrekeningen opstellen en/of aangiften doen, procedures voeren, financiering aanvragen doen of projecten jarenlang begeleiden.

Indien gevraagd zullen we je natuurlijk graag informeren over welke type adviseurs jou kunnen helpen of verder informeren en mogelijk passend zijn voor jou. We gaan niet jouw huidige adviseurs beoordelen en afspraken die je met deze hebt.

Hoe kunt u met ons in contact komen voor een eventuele afspraak?

De bedoeling is dat afspraken gemaakt kunnen worden op voorspraak van een fonds, organisatie of gemeente. Dit doen wij omdat wij graag willen dat het vooral om serieuze ondernemingen en projecten gaan met enig netwerk en ondersteuning.