Value Based Pricing


Kosten en prijzen zeggen maar weinig over de waarde die je creëert. Toch reken we elkaar vaak af op de kosten van een dienst of product, en hebben we het weinig over de waarde die het heeft voor de klant. Juist in het sociale domein is het belangrijk de beleefde waarde zichtbaar te maken in plaats van de kosten. Het gaat dus ook niet om 'kostenbesparingen' maar om waardecreatie.

True Pricing berekent, wat een product eigenlijk zou moeten kosten, als je alle kosten (dus ook milieu en arbeid) eerlijk mee zou tellen. ValueBased Pricing gaat over de waardebeleving van de klant of gebruiker. 
In het project ValueBased Pricing combineren we beide: wat zijn de echte kosten, en hoeveel waarde levert het op voor de klant. Het vinden van dit evenwicht is de uitdaging van de duurzame en eerlijke toekomst.

Dit project is een samenwerking met o.a. Hogeschool Avans.

¨A cynic would only see the cost of a doll. He would not be able to understand the value of the doll, that it brings a smile to a child’s face or a look of utter excitement to the child’s eye and warmth to the givers heart¨.